Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Huizehenar.nl

Algemene voorwaarden Huizehenar.nl

  1. Gebruik van deze website
   De informatie op deze website is samengesteld om informatie te bieden over Huizehenar.nl zodat bezoekers online een accommodatie kunnen boeken. De website is uitsluitend bedoeld om te helpen bij het bepalen van de beschikbaarheid van accommodatie en voor het maken van legitieme en gewenste reserveringen.
   U garandeert tenminste 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om verbintenissen aan te gaan, en deze website te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Daarnaast verklaart u financieel draagkrachtig en handelingsbevoegd te zijn voor uw activiteiten op deze website. U garandeert bovendien dat alle gegevens die door u of leden van uw huishouden aangaande het gebruik van deze website worden verstrekt, waar en exact zijn. U begrijpt dat overmatig gebruik of misbruik van de boekingsfaciliteiten van deze website ertoe kan leiden dat u de toegang tot deze faciliteiten wordt ontzegd. Zonder enige beperking is enig valse of frauduleuze boeking verboden.
  1. Privacy
   Huizehenar.nl respecteert uw privacy. Daarom geeft Huizehenar.nl in geen geval uw persoonsgegevens door aan derde partijen. In de Privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.
  1. Geen verborgen kosten
   Huizehenar.nl zorgt voor prijstransparantie door bij elke kamerprijs de eventuele bijkomende kosten te vermelden, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Bij specifieke acties kunnen servicekosten gelden, die duidelijk bij de actie vermeld staan. Deze servicekosten dienen te allen tijde betaald te worden
  1. Boeken
   Huizehenar.nl stuurt een boeking slechts door naar het Huizehenar. De boeking zelf is een transactie tussen het Huizehenar en de klant die de boeking maakt. Huizehenar behouden zich het recht voor om een boeking te weigeren.
  1. Annuleren
   Huizehenar.nl brengt geen annuleringskosten in rekening. Indien u uw verblijf wilt annuleren, dient u de instructies in de bevestiging van de boeking te volgen. Een boeking is pas geannuleerd als u een bevestiging van annulering heeft ontvangen. De resevering kosten, indien van toepassing, zijn niet restitueerbaar en dienen altijd betaald te worden ongeacht de reservering wordt gebruikt of geannuleerd.
  1. Creditcard
   Huizehenar.nl verlangen vaak uw creditcardgegevens ter garantie van een boeking. Met een boeking via deze website, sluit u een overeenkomst af met het Huizehenar dat u hebt gekozen. Uw creditcardgegevens worden door Huizehenar.nl direct verwijderd zodra uw boeking is doorgegeven. Het Huizehenar kan uw creditcard pre-autoriseren voordat u aankomt, d.w.z. controleren of uw creditcard geldig is. Deze voorzorgsmaatregel kan door het Huizehenar genomen worden voor het geval u uw reservering te laat annuleert, of als u geen gebruik zou maken van uw reservering zonder deze te annuleren (no-show). Het gereserveerde bedrag komt normaal gesproken binnen één of twee weken weer vrij.
  1. Wisselkoersen
   Wisselkoersen worden berekend op basis van openbare bronnen. Wisselkoersen kunnen van dag tot dag verschillen. De wisselkoersen worden niet dagelijks bijgewerkt en zijn slechts bedoeld om een indicatie te geven. De correctheid van de aangegeven wisselkoersen wordt niet gegarandeerd.
  1. Auteursrecht / intellectueel eigendom
   Het auteursrecht van alle informatie, teksten, materialen en alle technische processen die u terugvindt op deze website berust bij Huizehenar.nl. Uw toegang tot deze website betekent niet dat u vrijelijk de hier aangeboden informatie mag hergebruiken / dupliceren of verspreiden. Bij duplicatie van door Huizehenar.nl samengestelde pagina’s / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk, onherroepelijk juridische actie worden ondernomen.
   De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op de op deze website aanwezige materialen behoren toe aan Huizehenar.nl of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden.
  1. Links van derden
   U mag vrijelijk naar deze website toelinken. Huizehenar.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar Hotels.nl toelinkt.
   Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Huizehenar.nl worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. Huizehenar.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. Huizehenar.nl heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar die websites door Huizehenar.nl impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.
  1. Disclaimer
   Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door Huizehenar.nl . De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Huizehenar.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Huizehenar.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende Huizehenar.
   Huizehenar.nl staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto’s van huizehenar, beschrijvingen van Huizehenar, vermelding van Huizehenar faciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de Huizehenar zelf, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie.
   Huizehenar.nl controleert niet alle informatie die door de Huizehenar of andere derde partijen worden aangeleverd.Huizehenar.nl is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die voortkomt uit het gebruiken van haar website, of de daarop verstrekte informatie.
   Huizehenar.nl kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website en doet dat regelmatig.
   Huizehenar.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder inbegrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
   Met het gebruik van de website van Huizehenar.nl vrijwaart u Huizehenar.nl voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden voortkomend uit overtreding of niet naleven van deze voorwaarden, danwel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website.
  1. Wijziging van deze voorwaarden
   Huizehenar.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Huizehenar.nl gebruikt.
 1. Algemeen
  Huizehenar.nl is geregistreerd in Nederland en de in Nederland geldige wetten zijn op deze organisatie van toepassing. Huizehenar.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze website en waarvoor Huizehenar.nl aansprakelijk kan worden gesteld dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Groningen die bij uitsluiting bevoegd wordt verklaard om van deze geschillen kennis te nemen.

Verplichte velden zijn gekenmerkt met *

Bungalow bij Leekstemeer

De Bungalow gelegen op camping Pool in Matsloot. Deze camping ligt aan het Leekstermeer in het natuurgebied de Onlanden op 9 kilometer afstand van de gezellige stad Groningen.


Compare listings

Vergelijken
nl_NLDutch